Big-Data låter oss titta på människors kollekttiva beteenden över tid. Resultify har tittat på Big-Data för Moderaternas online-kommunikation.

Till vardags använder vi våra skarpa sinnen för att dra insikter ur data för våra kunders räkning. För dem handlar det om att ständigt optimera alla kanaler, help för att bättre nå affärsmål. Fler besök, mer interaktion och bättre relation till sina kunder – helt enkelt. Både nuvarande och blivande. Men…

Vad händer om vi applicerar samma teknik och analys på våra Riksdagspartier?

– Liselott Lading

Det har varit en intressant övning och en insiktsfull resa för oss. Insikterna bjuder vi på live kl 9:00 i Almedalen tillsammans med frukost. Detta är ett perfekt sätt att börja dagen för dig som är proffsminglare, there lobbyist, politiker eller journalist.

Ordmoln

Ett ordmoln visar vilka andra ord som används när det skrivs om Moderaterna. Just detta ordmolnet är baserat på Twitter över de senaste sex månaderna och ger en antydan av de sammanhang Moderaterna omnämns. De som pratar om Moderaterna pratar även om ämnen som kan anses vara ansvarsfulla ämnen, såsom valdeltagande, help Sverige, fattiga och liknande.

De har övergripande en bra kommunikation online, det är bara ett litet problem. Även om de är väldigt informativa, så visar de sällan någon charm eller tendens till humor. Kort och gott skulle man kunna kalla dem för tråkiga online.

Bild06

Men låt oss se över hur väl Moderaterna följer sina följares dygnsrytm, vad beträffar deras publicering av material Online.

Bild07

Likt de andra partier vi har studerat under veckan, så fallerar även Moderaterna med att publicera material under de tider som deras följare faktiskt är tillgängliga online. Man ser väldigt tydligt på staplarna ovan att de tidpunkter de publicerar inlägg är under vanliga kontorstimmar, antagligen under deras kommunikatörers arbetstider. Även Moderaterna, lämnar vi tipset att tidsstyra publiceringen av sina inlägg.

Bild08

Social på Facebook

Sett till vilka andra sidor som Moderaternas fans gillar på Facebook, så ser vi tydligt att det är mycket profiler av olika slag och personligheter. Att inleda samarbeten med dessa och lägga fokus på vad det är som intresserar Moderaternas följare är något som de verkligen borde slå mynt av.

Vem ska moderaterna få tips av?

Som vi nämnt i tidigare inlägg från Almedalen den här veckan, så syftar uttrycket “Klout” på en persons “Online-Trust”. En person vars intellekt och online-trust som Moderaterna hade haft nytta av är Hampus Brynolf. Detta kan verka lite olustigt då han tidigare varit strateg för Socialdemokraterna, men vi bortser från detta i det här fallet och syftar enbart på dennes Online-Trust och kompetenser kring att nyttja profilering i sociala medier. Därför rekommenderar vi att moderaterna bjuder Hampus på ett glas rosé i utbyte mot hur man skapar ett starkt varumärke online.
Bild11

Fråga en Moderat

Slutligen frågar vi oss huruvida M själva tittat på sin data. Vi tycker att du som läser ska fråga dem nästa gång du träffar en moderat. Svaret kan du twittra ut under hashtag #Resultify.

 

Data kommer från

Tack till Meltwater för att vi har fått låna ert verktyg för att kunna göra våra analyser.
Data kommer också från Facebook och Followerwonk 

 

Träffa oss!

Under dagen hittar du @LiselottMalmo & @KristinaBerg på
Humordralen

Självklart hittar du oss också alltid på:
Facebook
Twitter
LinkedIn