I kort kan förändringarna sammanfattas med att Facebook Pages användare kan nu själva anordna tävlingar direkt på sidans timeline/ tidslinje, utan att gå genom tredjepart i form av en app.

Givetvis går det att fortsätta göra som tidigare, nämligen att anordna tävlingar genom en app på sidan, men med de nya regelverket kan till exempel ett konditori med lite enkla prestationskrav ge bort en kaka till var 100:de person som Like:ar deras sida.

Här kan du själv läsa de uppdaterade reglerna på Facebook.com.

facebook app on smart phone

Likes som underlag för tävlingar

En av våra projektledare inom digital marknadsföring, Fredric Lundgren, förklarar: “Om vi fortsätter på konditoriexemplet, så kan konditorn numera lägga upp en tårta på sidan och be sina följare att komma med namnförslag på tårtan, för att sedan belöna den som kom med det bästa förslaget.

Med andra ord tillåter reglerna att användaren använder kommentarer och likes som underlag för tävlingar. De nya reglerna tillåter även att man fixar tävlingar där man uppmanar människor att skriva meddelanden till en själv för att delta eller till exempel lägger upp två bilder och använder Like-funktionen som en röstningsmekanism.”

Lättare för småföretag med tävlingar på Facebook

Facebook riktar sig med denna förändring till småföretagare. Förhoppningen är att företagen spenderar pengarna som skulle gått till tredjepartsappen, för att istället marknadsföra sina tävlingar. Dock ser de inte detta som en direkt konkurrens till apputvecklandet.

Jim Belosic, VD på Shortstack, citeras på sidan Insidefacebook, där han förklarar att detta är jättebra för de allra minsta företagen, men att seriös marknadsföring kräver seriösa investeringar och måste följas upp med seriös statistik, och således fyller marknadsföringsapparana fortfarande en funktion.

Det finns dock begränsningar i vad och framförallt hur tävlingarna får anordnas. Även om regelverket lättats, regleras tävlandet i hög grad fortfarande av facebook.

Lundgren förklarar: “Det är OK att t.ex. uppmana människor att tagga sig i en kommentar, för att vara med att tävla, men det är inte ok att uppmana dem att tagga sig på en produktbild i samma syfte. Man får heller inte uppmana människor att dela en bild eller inlägg, för att delta i tävlignen.”

3 saker att tänka på innan du anordnar en tävling på Facebook

Som hjälp på traven för att komma igång föreslår Fredric Lundgren 3 saker att tänka på innan du anordnar en tävlingar även om det nu är tillåtet under det nya regelverket.

1. Vad är målet med tävlingen och vad ska du få ut av det?

Vill du t.ex. få fler Likes (och därmed öka din räckvidd) till din företagssida eller att deltagarna ska anmäla sig till ditt nyhetsbrev eller köpa en produkt? Tänk på att införliva ditt mål som en del av deltagandet i tävlingen.

2. Kan användaren delta snabbt och enkelt?

Enklare tävlingar ger ofta fler deltagare – men hur enkelt är det för användaren att delta? Om de måste dela med sig av e-mailadress eller andra personuppgifter, hur lång tid tar det dem då? Hur många frågor/deltagandemoment finns det i tävlingen? Gör det inte svårare än nödvändigt för att uppnå ditt mål.

3. Kan du använda resultatet till något?

Är tävlingsformen av sådant slag att man kan ta de resultat man fått in och skapa innehåll eller PR kring dem? Ett exempel vore att en vinnare av en resa/upplevelse/produkt ger ett omdöme eller recension av sin vinst och att man tar fram ett innehåll kring detta man kan använda i nyhetssyfte. En tävling med ett undersökande inslag kan användas på samma sätt genom att man sammanställer resultaten och gör något kul kring slutsatserna.

Värt att notera:

I Sverige är all form av spel reglerat i lag och det är lotteriinspektionen som har tillsynsansvar. De skriver så här:

Lotteri eller tävlingar på Facebook/sociala medier

Tillstånd till lotterier kan inte ges till privatpersoner eller företag.
På sociala medier är det allt vanligare att företag och privatpersoner uppmanar besökare att delta i olika aktiviteter, t.ex. att ”gilla” något eller ”dela” något med sina vänner. Genom att göra detta deltar man sedan i någon form av utlottning där man kan vinna biljetter, pengar eller varor. Ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp, är ingen tävling utan räknas som ett lotteri och kräver tillstånd. Tillstånd kan inte ges till privatpersoner eller företag.

Tävling i sociala medier

Om utgången i arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri, en helhetsbedömning av arrangemanget måste alltid göras.

Källa: