Resultify var med på Internet i Fokus i Ystad och pratade om att skapa framgång och resultat på webben. Vi pratade om vikten av att definiera tydliga och mätbara digitala mål direkt kopplade till företagets övergripande affärsmål.

Många ville vara med och berätta om sina företag och passa på att spela Menga!