Jakob Bignert var produktchef på Evernote. Under en timme berättade han om hur Evernote jobbade med de olika produkterna, från idé till marknad. Han berättade också om livet i Silicon Valley

Från idé till färdig produkt

Vilka är de vanligaste fallgroparna när man ska lansera en digital produkt? – Ja, det är en av många frågor som Jakob svarade på i vår webb. Nyss hemkommen från California, bjöd han också på ett tips eller två om hur han ska överleva omställningen mellan Silicon Valley och Skåne.