Okej det är dags att komma ner till kärnan. Nämligen hur man säkerställer att online faktiskt stödjer offline.

Nuvarande situation ser oftast ut såhär: en marknadschef, VD eller webbchef vill ha en ny webb. Ett webbproduktionsbolag blir utvalt och börjar jobba. Förhoppningsvis frågar det webbproduktionsbolaget om syftet med sidan, om hur bolaget gör affärer, om vad som är huvudmålen med webben etc. Och om vi skulle leka med tanken att webbproduktionsbolaget får obegränsad budget (händer aldrig), så skulle de i allra, allra bästa fall göra följande:
cc license erik dimas

En digital strategi. Den skulle innehålla användartester, målgruppsanalyser, förslag på webbinriktad kommunikation, förslag på webbinriktade kampanjer, och så vidare. Sedan skulle webbproduktionsbolaget göra det bästa av koncept, den bästa av design, den bästa tekniska lösning etc. Företaget har nu fått den bästa av digitala världar men är det någon som verkligen har kontrollerat om den här ultimata webben verkligen stödjer företagets affärer?

Min synpunkt är att de flesta som jobbar med webb kan just webb, men kan för lite om affärer, eller vet inte hur, eller vågar inte, mäta att webben faktiskt stödjer kundens vanliga affär.

Så hur ska man göra då? Vi utgår för exemplets skull att vi har ett ”vanligt” produkt- eller tjänsteföretag som inte säljer sina tjänster på webben. Och så utgår vi från att det är det B2B företag, alltså de säljer till andra företag.

Börja då med affärsmålen. ”Under 2017 vill vi att affärsområde x växer med y% och det hade vi tänkt skulle gå till såhär:……”. Lyssna på allt som har med kundens ”riktiga” affärer att göra. Sedan är det dags för arbete, nu skall kundens affärsmål översättas till webb, och för det krävs den en kompetens både av affärer och av webb. En kompetens jag tycker mig se är sällsynt. Resultatet skall bli ett dokument med tydliga mätmatriser och strategier för hur respektive mål skall uppfyllas, så att de går att härleda tillbaka till affärsmålen.

Nu har företaget en webb som faktiskt stödjer de riktiga affärerna. Och plötsligt har man inte köpt en webb. Man har köpt affärsnytta.