På Resultify tycker vi det är kul att jobba med många olika företag och branscher och ett som vi intresserar oss särskilt för är av naturliga skäl Google. Genom sina olika partnerprogram på olika områden ger Google företag världen runt möjlighet att inverka och diskutera utvecklingen på en rad produkter som man tillhandahåller. Eftersom Google i stora avseenden sätter en de-facto standard för hur iterativ optimering bedrivs på nätet tycker vi därför att det är viktigt att vara med i dessa diskussioner och dra den nytta man kan av att vara en del av deras partnernätverk.

I dagsläget är Resultify både certifierade (som medarbetare) och partner (som företag) inom både Google Adwords, Google Analytics och nu senast även Google Tag Manager. Således tänkte vi bjuda på en snabbguide för dig som kanske hört uttrycket men som inte riktigt greppat vad Google Tag Manager är, vad Google Tag Manager gör, och vad det är bra för.

WTF är Google Tag Manager?

Det är ett sätt att hantera taggar (förklaring kommer) på en webbplats utan att mixtra med källkoden. Men vad är taggar då? Jo, det är en bit kod som du vill ska synas eller aktiveras på hela eller delar av en webbplats, till exempel ett script eller event-tracking. IF – THAT – THEN – THIS, fast för webbplatser.

Fredric “Professorn” Lundgren är vår inhouse expert på Google Tag Manager. Han förklarar:

Fredrik "Professorn" Lundgren

Fredrik “Professorn” Lundgren – Expertanalytiker

Grundtanken är att marknadsavdelningen ska kunna lägga till och arbeta med tracking utan att behöva gå omvägen via IT-avdelning eller webbyrå för att uppdatera kod på respektive webbplats.

Vilka fördelar kan Google Tag Manager ha för dig?

Google Tag Manager har många fördelar, dels för IT-folket, dels för marknadsförare.

  • En av de största fördelarna för marknadsförare är att det tillåter ett mycket mer agilt arbetssätt. Man slipper vänta på att IT-avdelninger eller webbyrån ska gå in och ändra i koden, utan kan justera och optimera sitt arbete mer frekvent.
  • Felsökningsverktygen i Google Tag Manager låter dig dessutom direkt se att allt fungerar som du vill och således slipper man perioder där man får fel data. Som en konsekvens av alla typer av korrekt implementerad mätning fattar man bättre beslut då underlaget av data är bättre och mer tillförlitligt.
  • Då verktyget dessutom stödjer både Googles egna mätverktyg och andra ledande mätverktyg, kan det agera som en plattform för marknadsföraren att samla alla olika mätverktyg och script som idag används på ett och samma ställe.
  • Google Tag Manager är dessutom hyfsat användarvänligt.

För IT är fördelarna minst lika många.

  • Dels har Google Tag Manager funktioner som automatisk felsökning och en debugkonsol som låter en lätt och smidigt rätta till fel.
  • Givetvis går det att ställa in olika användarbehörigheter, så att man inte råkar ut för jobbiga och otrevliga överraskningar.
  • Som grädde på moset har Google Tag Managers webbgränssnitt fördelen att den automatiskt kollar taggarna så att taggar som är felformaterade inte ens implementeras på sidan. Med andra ord förblir källkoden “ren”, utan en massa scripts som buggar systemet och kostar tid, energi och i slutändan en massa pengar.
  • Dess asynkrona tagg, låter användaren köra alla script inom ramen för Google tag manager och således slipper man de problem som kan uppstå när olika script för olika funktioner ligger i konflikt. Dessa konflikter drabbar med andra ord inte webbplatsen i dess helhet. Översatt till svenska: En snabbare och smidigare webbplats.

Men vi har ju redan analytics, är inte detta lite samma sak?

Både ja och njet. Google tag manager är ett annat sätt att implementera Google Analytics-koden på din site, men kan också användas för att lägga till eventtracking, remarketingscript, m.m.

förklarar Fredric “Professorn” Lundgren

Varför ska man bry sig om att ha en certifierad partner?

Effektiv marknadsföring är iterativ. Detta innebär att den kräver ständiga förändringar för att bli framgångsrik. Förändringarna implementeras. Effekten mäts. Resultatet analyseras och optimering genomförs baserat på vad analysen kom fram till. Ju oftare vi kan göra analyser och optimera kampanjer, ju mer valuta får vi för våra marknadsföringskronor.

Vad Google tag manger gör är att underlätta för kortare iterationer. Med andra ord, så blir det färre kockar och bättre soppa. Nu behöver inte varje omgång av nya förändringar gå via en annan avdelning eller ett annat bolag, vilket låter marknadsföraren att mycket oftare gå in, läsa av datan, analysera, komma med optimeringsförslag och implementera dessa samtidigt som analysverktygen vässas för att få bättre och mer relevant data.

En certifierad partner garanterar dig som kund att partnern vet vad de gör. Lite samma skillnad som mellan en legitimerad och en icke-legitimerad tandläkare.

Resultify är en av tre byråer i Sverige som är certifierad Google Tag Manager partner. För mer information kan du alltid kontakta Fredric Lundgren.