Lönsamhet på webben eller bättre resultat på webben är något alla med ansvar för den digitala kanalen bör sträva efter. Men lönsamhet, är det inte bara för e-handlare? Absolut inte, bättre och mätbara resultat är viktigt för alla på webben. Idag reder vi ut fyra faktorer som påverkar resultatet, e-handlare eller inte!

Webben har vuxit upp. Den vilda och så härligt kreativa online-tonåringen har växt upp och börjar äntligen få samma krav på sig som de vuxna delarna av organisationen. Jag säger äntligen för utan organisatoriska krav och mål når vi aldrig lönsamhet.
Så häng med så förklarar jag hur vi på Resultify skapar bättre resultat. För bättre resultat av given investering vill vi väl alla ha, även på nätet?

Hur blir vi bättre på webben?

Sanningen är att svaret beror på vem eller vilket bolag du pratar med. Arbetar du med webben eller andra online satsningar har du säkert stött på följande magiska lösningar för omedelbar online-nirvana:

 • Etta på Google – SEO bolag
 • Ny webbplats – Teknikleverantör
 • Ny sexig design – Reklambyrå (eller kommunikationsbyråer som vissa kallar sig nu)
 • Fler annonser i Adwords och Facebook – Mediabyrå
 • Bättre innehåll – Copywriter

Så vem ska man lyssna på? Vem har rätt? Sanning är att ingen och alla har rätt på samma gång. Det finns ingen generell ”silver-bullet”. Pust tänker du säkert, hur ska jag kunna reda ut detta? Men det är faktiskt ganska enkelt.

Fyra faktorer som kan förbättra resultatet

Vi sticker ut hakan rejält och påstår att det endast finns fyra faktorer som påverkar resultatet. Men hur är det möjligt? Webben som är så komplicerad och komplex? Låt oss förklara lite närmare genom följande basala ekvation.

Lönsamhetsformel

Verkar det komplicerat? Det är det inte. Låt mig förklara de fyra faktorerna:

Första faktorn: Förbättrad konverteringsgrad

Är du en inbiten e-handlare vet du säkert vad din konverteringsgrad är (om inte så slå mig genast en signal på 0735-179132 så hjälper jag dig ta reda på det, för det borde du verkligen veta). Enkelt utryckt är konverteringsgraden den procentuella andel av det totala antalet ”besökare” som utför en av dig utvald aktivitet i någon av dina online kanaler. Det kan tex vara procentandelen som handlar i en e-handel eller procentandelen som fyller i ett kontaktformulär.

Så hur förbättrar vi konverteringsgraden? Går den ens att påverka? Här är svarat ett rungade JA och tur är väl det eller så hade jag varit utan jobb de senaste 15 åren.

Så låt oss titta på ett antal av de otaliga faktorer som påverkar konverteringsgraden:

 • Erbjudande
 • Varumärke
 • Tydliga vägar till nästa steg
 • Kvalitet på trafik
 • Trygghet
 • Design
 • WOW’ness
 • Löfte i tidigare steg
 • Väl fungerande teknisk plattform

Men faktorer utom vår kontroll, tänker du kanske? Påverkar inte omvärlden konverteringsgraden? Absolut! Sanningen är att allt från väder och vind till tid på dygnet påverkar och det är ibland svårt att isolera effekten av de påverkningsbara effekterna från de som vi inte rår över. Men med lite smart mätning kommer man idag ganska långt.

Andra faktorn: Högre målvärden

Den kanske viktigaste men också ofta bortglömda faktorn är det värde en konvertering har för din organisation. Vad är en bokning värd? Vad är det värt att någon ser en inspirerande film om en av dina produkter? Vad är ett förstamöte med en potentiell kund värt?

Här gäller det att gräva djupt och fråga sig vilka målen med din online-satsning är. Att ta fram en ny webbplats eller att ha en närvaro i sociala nätverk kostar pengar. Hur betalas den investeringen av? Har du inget rakt svar på det bör du som online-ansvarig utmana din organisation och kräva tydliga mål med monetära målvärden. Kom ihåg att vår tonåring har växer upp och kräver tydliga krav för att passa in i den organisatoriska familjen.

Men går värdet av en konvertering verkligen att påverka? Absolut, de går att påverka och det går att definiera nya. Ofta handlar det om att synliggöra ett redan existerade värde eller att i sin organisation bättre kunna ta hand om resultatet av konverteringen. Hur är din rutin för att hantera kontakter från din webbplats? Går någon av dina ”offline-produkter” att paketera för att säljas på nätet?

Tredje faktorn: Fler konverteringsbara möten mellan erbjudande och målgrupp

Varje gång du synliggör ditt företag, varumärke eller budskap för någon i din målgrupp sker ett möte. Ett konverteringsbart möte sker då ditt erbjudande möter kundens behov samt ger denna möjlighet att lösa sitt behov på ett sätt som har ett monetärt värde för dig. Låter det komplicerat? Låt oss ta ett exempel: En potentiell kund besöker din hemsida och möter ditt fantastiska erbjudande om årlig prenumeration på konserverad gröt. Kund beställer och mötet mellan potentiell kund och målgrupp har lett till en konvertering med monetärt värde.

Fjärde faktorn: Lägre kostnader

När man traditionellt pratar förbättrad lönsamhet eller resultat är det oftast på kostnadssidan man hittar de omedelbara förbättringarna. Men konstigt nog är kostnaden ofta frånvarande när man pratar resultat på nätet. Här har man en årlig budget som alldeles för ofta inte ställs i relation till de intäkter eller marknadsföringsvärde man genererar. Att ta fram en ny webb är en kostnad som inte alltför sällan kommer upp i hundratusentals kronor. Hur många ytterligare konverteringar får vi av det? Hur många extra möten mellan målgrupp och erbjudande skapar detta? Inte säker?

Brasklappar finns det gott om

Att påstå att det enbart är fyra faktorer som påverkar resultatet är såklart en grov förenkling och förtjänar sin egen brasklapp i guld. Speciellt faktorerna som påverkar konverteringsgraden är många och ofta komplexa i sin natur. Fördelen med denna förenkling är att det ger oss helheten och sätter kostnad i relation till uppskattat värde. Det ger också dig som onlinemarknadsförare ett lättförståeligt modell för diskussion med resten av din organisation.

Men synlighet då? Att en potentiell kund på ett positivt vis exponeras för mitt varumärke, har inte det ett värde i sig själv? Absolut, men är det inte ett möte precis som alla andra? Om man ser ett klick på en banner som konvertering och visningen som ett möte kan dessa mätas och värderas på samma vis som andra konverteringar.

Men låt inte brasklapparna komma i vägen om du vill bli lönsam på webben. Nu är det dags för online-tonåringen att växa upp och bära sina egna kostnader och till och med bidra till familjekassan. Det är ju trots allt är ju framtidens organisatoriska familjeförsörjare. Det är dags att ställa krav på din webb, bli inte en curlingmarknadsförare.