I mitt arbete stöter jag ofta på inställningen att man som B2B företag inte behöver använda sociala medier på samma sätt som B2C-företag. Det håller jag med om, men att från det antagandet direkt hoppa till slutsatsen att man inte behöver använda sociala medier alls. Det är för långt steg att ta. Jag skulle dessutom vilja påstå att största anledningen till att den slutsatsen ofta dras, är för att glappet mellan att ”veta” och att ”göra” är för stort och för skrämmande.
Bild av smart phone med sociala medier appar

En artikel från eMarketer visar att två tredjedelar av B2B företagen säger att sociala medier är en ”viktig” kanal för att föra dialog med sina kunder. (Kom ihåg att även om ett företag är B2B är det till syvende och sist en människa som gör affärer med en annan människa.) Och enligt artikeln är det bara 7% som upplevde att deras företag satsar stort på sociala medier. Och nära 10% av företagen använde inte sociala medier alls. De här siffrorna kommer från USA och jag tror tyvärr att vi kan både sänka den första siffran och höja den andra om vi tittar på företag här i Sverige. Det är ett välkänt faktum att B2B företag har varit långsamma på att skapa nytta och värde genom att använda webben i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Det finns en inställning hos B2B företag om att sociala medier handlar om att dela bilder med sina vänner på Facebook. Inte om att driva affärer värda stora pengar, till deras webb.

Därför är jag ute på ett missioneringsuppdrag. Jag vill visa för B2B-företagen (men även B2C) att webben kan stödja affärsmålen företaget har. Även om de affärsmålen ligger offline. När jag får visa, att webben och det som händer där ute kan skapa direkt affärsnytta som kan mätas ner till varje krona, då tror jag intresset blir lite annorlunda.

Kan jag det då? Japp. Keep it simple. Det är inte mycket svårare än att bryta ner affärsmål till händelser på webben och mäta dem på rätt sätt. Då behöver man kunna affärer och man behöver kunna webben. Framförallt så bör man ha ett genuint intresse för affärer på webben och det har jag!