Vi drömmer alla om en strid ström besökare som till synes, helt magiskt, finner vägen till vår webbplats. Så kallad organisk trafik, som blir ett resultat av våra besökares eget brinnande intresse för oss, och våra produkter. Visst vore det fantastiskt om så var fallet?
Sanningen är den att i 9 av 10 fall behöver man, ja t.o.m. bör man, komplettera den organiska trafiken med köpt trafik. Men vad ska man tänka på när man köper trafik? Hur får jag ut det mesta av min investering?

Köpt trafik är under de första stegen av din digitala satsning ett bra sätt att snabbt generera mycket trafik till din webbplats. Köpt trafik kan på så vis, i relation till vad intäkterna blir, vara en oslagbar kanal.
Men för att annonseringen ska bli både lyckad och lönsam är det viktigt att stanna upp och ställa sig följande 7 frågor:

Question

1. Vad är målet med kampanjen?

Ofta drar stora kampanjer igång med antingen otydliga mål, luddiga och svårmätta mål såsom exempelvis ”ökad exponering” eller ”fler besök” eller i värsta fall, inga mål alls. Det ska tilläggas att ”göra av med budget” eller ”nå så många som möjligt” inte är tillräckligt tydliga mål. Ta avstamp i dina affärsmål och fråga dig själv hur annonseringen, eller kampanjen stöttar och bidrar till att uppfylla dessa mål.

2. Vilka är mina konverteringar?

Om allt går som vi önskar, vad gör besökaren efter det att hen har klickat på annonsen? Vilka konverteringar hoppas vi kunna uppfylla? Vill vi boka, sälja eller skapa leads? Med organisk trafik är avsaknaden av just konverteringar en missad möjlighet, medan det med köpt trafik snabbt kan bli pengar i sjön. Så innan du drar igång en stor kampanj, se till att ha definierat tydliga och mätbara digitala mål, samt hur en konvertering gentemot dessa mål kan yttra sig.

3. Vad är ett besök värt?

Annonsering kostar pengar och måste, i alla fall över tid, ge ett större organisatoriskt värde i retur för att vara ett ekonomiskt förnuftigt val. För att kunna mäta ROI på en viss kampanj är det viktigt att man inte bara känner till kostnaden, utan även det värde kampanjen genererar. Ett mycket användbart KPI är genomsnittligt värde per besök. Ett tips är att skapa mål med tillhörande målvärden i Google Analytics och sedan, baserat på dessa, räkna ut KPI för genomsnittlig kontaktkostnad samt värde.

4. Hänger annonsen ihop med sidan den pekar på?

En lyckad kampanj med positiva resultat kräver ett delikat samspel mellan annons och efterföljande landningssida. För besökaren är annonseringsbudskapet och de förväntningar som hen målar upp något som präglar efterföljande besök.
Lovar vi halva priset i annonsen måste detta vara tydligt på landningssidan. Ett tips är att visuellt matcha samman annons med landningssida för att säkerställa att dessa kommunikativt såväl som visuellt hänger ihop.

question 2

5. Mäter jag kampanjen på korrekt vis?

”Mäta bör man annars dör man”. Innan kampanjen eller annonseringen går igång är det viktigt att ha koll på sin mätning. Vi måste kunna isolera trafik och värde från den aktuella kampanjen. Detta gör man ofta genom med så kallade UTM-länkar. Man bör även mäta konverteringsgrad och kvalitetsindikatorer såsom bounce rate, time on page eller pages per session. Tänk på att mätning inte kan göras i efterhand utan måste vara på plats innan annonseringen går igång.

6. Hur får jag ett betalt besök att komma tillbaka utan kostnad?

Att köpa trafik är ett enkelt och mycket effektivt sätt att omedelbart få ett stort antal besök till t.ex. din hemsida. Dock är det viktigt att följa upp detta med en strategi till hur vi får besökarna att återvända genom antingen en organisk sökning, eller ett direkt besök utan att bidra till mer kostnader för annonsering.

7. Glöm inte allt det tråkiga(viktiga)

Stora strategiska frågor är utmanande och spännande men det är ofta i den vardagliga rutinen man brister. Man får därför inte glömma de “enkla” frågorna såsom:

  • Vad är min budget?
  • Innan vilket datum ska den vara förbrukad?
  • Vilken målgrupp riktar vi oss till?

Det här är viktiga frågor man såklart inte får glömma bort i sin jakt på strategisk ära.

Genom att ställa dessa frågor och besvara dem inom er organisation så ökar inte bara era chanser att få en lyckad kampanj, utan även era kunskaper kring hur ni ska tackla och optimera kampanjen efter lanseringen. Ju mer vi vet om både vår kampanj, våra kunder samt hur vi ska få dem att mötas desto större är sannolikheten att vi får en lyckad kampanj, både vad gäller organisk trafik och även köpt trafik.

Hjälp med annonsering?

Resultify gör dina digitala kanaler mätbara och lönsamma
med smarta lösningar från hela den digitala paletten.
Vi hjälper dig planera, uppdatera och optimera din digitala marknadsföring.

www.resultify.se